Játékszabályzat

" Mentsük meg együtt a Föld bőrét! Játssz velünk és mutasd meg a saját Weleda Kerted!”
Hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata, valamint adatvédelmi tájékoztatója

Ezt a nyereményjátékot sem az Instagram, sem a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem kezeli és azzal összefüggésbe nem hozható.

 1. A játék szervezője:
  A Creative World Kft. (székhelye: 1113 Budapest, Rőf utca 9-13.), a továbbiakban „Szervező”, a „Mentsük meg együtt a Föld bőrét! Játssz velünk és mutasd meg a saját Weleda Kerted! elnevezéssel, Instagramon futó nyereményjátékot szervez, továbbiakban „Játék”.
   
 2. A játékban résztvevők köre, részvételi jogosultság:
  A Játékban valamennyi magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, devizabelföldi, 16. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni, aki rendelkezik saját nyilvános Instagram profillal, és a 4. pontban részletezett feltételeket teljesíti, a továbbiakban „Játékos”.

  A Játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, és azok a Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki feltöltéskor nem saját, valós Instagram fiókjával, vesz részt a játékban.

  Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.

  Szervező a Játékot az Instagram csatornáján keresztül, statikus posztban (”Poszt”) teszi közzé.
   
 3. A Játék időtartama:
  A Játék 2022. június 1. - 2022. június 15. között tart. A like-ok gyűjtésére pedig június 22-ig van lehetőség.

  A nyereményjátékra készített képek feltöltésének a fent említett időtartamban kell megtörténniük. Az ezen időszak előtt és után feltöltött képeket érvénytelennek tekintjük.

A zsűrizésen csak az érvényes, posztjukban a kért tagek megjelenítésével, a nyereményjáték témájához kapcsolódó képet feltöltött helyes választ feltöltő Játékosok vesznek részt.

A nyereményjátékra feltöltött képek feltöltési időpontjának meghatározásául az Instagram által jegyzett feltöltési időpont az irányadó.

 1. A Játék menete:
  Aki a Játék időtartama alatt
 • beköveti a Weleda (HU) Facebook és/vagy weledahu Instagram oldalt.
 • Feltölt egy képet NYILVÁNOSAN a profiljára az általa ültetett növény(ek)ről június 15-ig!
 • Betaggeli a @weledahu-t a képen és a leírásban mindenképp szerepel ez a két hashtag: #ÓvjukATalajt és #WeledaKertem.
 • Gyűjti a like-okat június 22-ig!

A Játékos a nyereményjátékra feltöltött képpel önként és kifejezetten hozzájárulását adja a Játékszabályzat és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásához.

Egy Játékos csak egy alkalommal jelentkezhet.

Amennyiben a Játékos nem teljesíti a feltételeket, vagy más témájú kép alá használja a nyereményjátékhoz meghatározott hashtaget, abban az esetben a jelentkezés érvénytelennek minősül.

Amennyiben a nyereményjátékra a Játékos többször is feltölt egy képet, úgy az elsőként feltöltött minősül érvényesnek és vehet részt a nyereményjátékban. A Játék ideje alatt egy Játékos mindösszesen egy nyereményt nyerhet.

A sorsolást megelőzően a Szervező összegzi az adatokat és állítja elő a sorsolási adatbázist.

Egy Játékos kizárólag egy Instagram felhasználói fiókkal vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki nem valós profillal és/vagy egynél több Instagram fiókról jelentkezik a Játékra.

A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt. A Játékban csak magán felhasználói fiókkal lehet részt venni.

4.1. A Játékban résztvevő termékek:
A Játékban az Online Kosár https://www.onlinekosar.hu webshopban megtalálható termékek vesznek részt. 
WELEDA SKIN FOOD INTENZÍVEN TÁPLÁLÓ BŐRÁPOLÓ KRÉM 75ML
https://www.onlinekosar.hu/Weleda-Skin-Food-intenziven-taplalo-borapolo-krem-75ml
WELEDA SKIN FOOD AJAKVAJ 8ML
https://www.onlinekosar.hu/Weleda-Skin-Food-ajakvaj-8ml
WELEDA RELAXÁLÓ AROMA KRÉMTUSFÜRDŐ 200ML
https://www.onlinekosar.hu/Weleda-Relaxalo-aroma-kremtusfurdo-200ml
WELEDA ÁRNIKA PUMPÁS MASSZÁZSOLAJ 100ML
https://www.onlinekosar.hu/Weleda-arnika-masszazsolaj-100ml
WELEDA HOMOKTÖVISES EXPRESSZ KÉZKRÉM 50ML
https://www.onlinekosar.hu/Weleda-Homoktovis-kezkrem-50ml
WELEDA SKIN FOOD LIGHT GYORSAN BESZÍVÓDÓ INTENZÍV HIDRATÁLÓ BŐRÁPOLÓ KRÉM 75ML
https://www.onlinekosar.hu/spd/W064/Weleda-Skin-Food-Light-gyorsan-beszivodo-intenziv
WELEDA CITRUSOS EXPRESSZ HIDRATÁLÓ TESTÁPOLÓ 200ML
https://www.onlinekosar.hu/Weleda-Citrusos-expressz-hidratalo-testapolo-200ml
WELEDA ENERGIZÁLÓ AROMA TUSFÜRDŐ GÉL 200ML
https://www.onlinekosar.hu/Weleda-Energizalo-aroma-tusfurdo-gel-200ml
WELEDA EVERON® AJAKÁPOLÓ ÉRTÉKES MÉHVIASSZAL 4,8G
https://www.onlinekosar.hu/Weleda-Everon-ajakapolo-ertekes-novenyi-viasszal-4.8g
WELEDA HOMOKTÖVIS VITALIZÁLÓ KRÉMTUSFÜRDŐ 200ML
https://www.onlinekosar.hu/Weleda-Homoktovis-vitalizalo-tusfurdo-200ml
WELEDA SKIN FOOD TESTVAJ 150ML
https://www.onlinekosar.hu/Weleda-Skin-Food-testvaj-150ml
WELEDA KULACS
WELEDA VÁSZONZSÁK
 

 1. A Nyertesek és tartaléknyertesek kiválasztása:
  1. A Játék résztvevői közül az első három legtöbb like-ot gyűjtő játékos nyer, ezenkívül a Szervező kiválasztja az általa legjobbnak ítélt jelentkezőt és különdíjban részesíti a Játékost. Egy Játékos maximum 1 nyereményt nyerhet. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a jelentkezések beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

  2. A jelen Szabályzatban meghatározott nyereményeket (a továbbiakban: „Nyeremény”) sorsolja ki az alábbi időpontban: a játék végét követő 1 napon belül.

  3. A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett hozzászólásokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

  4. A sorsolás számítógéppel a véletlenszerűség követelményeinek megfelelően történik, a „Szervező” (A Creative World Kft.1113 Budapest, Rőf utca 9-13.), székhelyén. A Nyertes(ek) kiválasztása az összes, részvételre jogosult, témához kapcsolódó képet feltöltő Játékos közül kerül kiválasztásra. A Szervező az adott Játék időtartama alatt érvényesen feltöltött képek közül választ ki 3 db nyertes Játékost, akik a legtöbb like-ot gyűjtötték a posztban meghatározott játék lezárását követő 1 munkanapon belül. A játékfolyam során 1 db további Nyertes kerül kiválasztásra, aki a különdíjat nyeri.


5. A Nyertes(ek)nek Instagram privát üzenetben kell jelentkeznie nyereményéért a Weleda Magyarország Instagram oldalán és meg kell adnia teljes nevét és postacímét a nyertes kihirdetésétől számított 7 napon belül. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban (2. pont) írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a Játékos az Instagram üzenet formájában történő értesítésre 7 napon belül nem válaszol.


6. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

7. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el. A Creative World Kft. nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

8. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a jelentkezőt, aki nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

 1. Nyeremények:
  A Játék nyereménye: 1. helyezett: Skin Food, Skin Food ajakvaj, Relax Aroma tusfürdő, Árnika pumpás masszázsolaj, Homoktövises kézkrém; 2. helyezett: Skin Food Light, Citrusos Expressz testápoló, Energizáló Aroma tusfürdő, Everon ajakápoló; 3. helyezett: Skin Food, Homoktövis Vitalizáló krémtusfürdő; Különdíj: Skin Food testvaj; Skin Food ajakvaj, Weleda kulacs, Weleda Vászonzsák. Lásd. 4.1 pont.

  1. A játékosoknak az adott játékposztban meghatározottak alapján kell Instagram oldalukra feltölteni egy képet, hogy részt vehessenek a sorsoláson. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget, valamint a postázási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

  2. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, cím elírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

  3. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

  4. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak https://www.instagram.com/weledahu/ és a https://www.facebook.com/WeledaH internetes oldalakon.

  5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

  6. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához - és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Creative World Kft., aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

  Az adatkezelési szabályzat az alábbi címen érhető el: https://www.weleda.hu/footer/jog/adatvedelmi-nyilatkozat

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: A Creative World Kft. (székhelye: 1113 Budapest, Rőf utca 9-13.). A Játékos ugyanezen a címen kérheti adatai helyesbítését is.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

- amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban megjelölt adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A nyeremény szolgáltatásában, kézbesítésében résztvevő futár cég a Szervező által átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező Creative World Kft. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

A Creative World Kft. jelen Játékkal kapcsolatosan meghozott döntéseivel szemben és a Játék lebonyolításával, az abban való részvétellel kapcsolatban mindennemű jogi út kizárt. A jelen Játékszabályzat értelmezésének joga kizárólag a Creative World Kft.-t illeti. A Játék szervezésében résztvevő Creative World Kft. nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Játék használata során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Creative World Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Játékszabályzatot – ideértve a nyereményeket is – bármikor egyoldalúan megváltoztassa, vagy visszavonja. Ez a promóció nem a Facebook, Instagram szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, Instagram hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

Budapest, 2022. június 01.