Antropozófia

Goetheanum front view

Alapította: Rudolf Steiner

Az antropozófia egy szellemi mozgalom, melyet a filozófus és természettudós Rudolf Steiner és hasonló gondolkodású kollégái alkottak meg. Ez a kutatási módszer számos más tudományágra is hatott, például az oktatásra, az építészetre, a művészetre és az orvostudományra, és ma is tetten érhető a Weleda mindennapjaiban.

 

Ez egy világszerte elterjedt kutatási módszer, amely Európában gyökerezik, és célja, hogy feltárja a tudomány és spiritualitás kapcsolatát. Egyfajta módot kínál az emberi törvényszerűségek megértésére, és tanácsokkal lát el az élet különböző területein.

A tudományos gondolkodástól a spirituális élményig

Steiner annak szentelte munkásságát, hogy a szellemi birodalom értékeit tudományos és spirituális élmények útján juttassa el az emberekhez. Steiner antropozófiája a pontos tudományos gondolkodást veszi alapul, hasonlóan pontos kutatási módszerekkel, kezdetben csakis az anyagi világgal foglalkozva, majd ezt terjeszti ki a spiritualitás segítségével.

 

Az antropozófia a következőképpen írható le: Az emberek az érzékeikkel és fejükben zajló folyamatok révén értik meg az őket körülvevő világot – az ezzel (és az emberi lénnyel) foglalkozó tudományágat hívjuk antopológiának. Az antropozófia ezt a tudást egy spirituális szintre emeli fel, mivel az emberek környezetüket érzéseiken és gondolataikon keresztül is érzékelik. Steiner ezt a tudományt „Az emberi bölcsességnek” nevezte el (az antropozófia a görög anthróposz = ember és szophia = bölcsesség szavakból született meg).

Rudolf Steiner portrait - Weleda

1923-ban Steiner megalapította az Általános Antropozófiai Társaságot, melynek célja a szabad kulturális és szellemi élet fenntartása, és a szellemi birodalom kutatásának támogatása volt. Hasonló céllal hozták létre a Szellemi Tudományok Iskoláját Dornachban, mindössze néhány kilóméterre a Weleda arlesheim-i központjától.

 

Az iskola architekturailag méltó otthona a Goetheanum lett. Ez volt az antoporozófia központja is – melyet Rudolf Steiner tervezett – amely két 1500 férőhelyes előadó csarnokot, egy galériát, tantermeket, könyvesboltot és az Antropozófiai Társaság igazgatósági helyiségeit is magába foglalta. Közérdekű témájú konferenciákat is évente több alkalommal rendeztek itt.

Az antropozófia hatása a Weledára

Az antropozófia célja az egész emberi lét fejlesztése. Mára számos ága kialakult, többek között az oktatás, az építészet, a művészet, az orvostudomány és a mezőgazdaság területén is. Steiner kezdeményezésére nyitottak meg az első Waldorf iskolák - Steiner iskolák és óvodák néven is imertek -, valamint az ő munkássága alapozta meg az antropozófiai gyógyászat, természetes testápoló termékek és biodinamikus gazdálkodás kialakulását is.  Mindezek a tudományágak még ma is elválaszthatatlanok a Weledától.

 

Legyen szó a termékeink gyártásáról, vagy a partnereinkkel, beszállítóinkkal és alkalmazottjainkkal ápolt kapcsolatokról, mi mindig holisztikus egészként tekintünk az emberekre, társadalomra és a természetre.

Az elmélet gyakorlatba iktatója

Egy éleslátású nő, aki meglátta a lehetőséget a gyógyászat megreformálására.

Ita Wegmann

35 éven át az igazgatói székben

Az antropozófiai elveken nyugvó kozmetikumok gyártásának kezdeményezője.

Oskar Schmiedel

Egy férfi egy látomással

A Weleda spirituális és filozófiai atyja.

Rudolf Steiner