Rudolf Steiner

A Weleda szellemi és filozófiai atyja.

Rudolf Joseph Lorenz Steiner (1861 február 25/27 – 1925 március 30) a mai Horvátországban született, de még csecsemőkorában Ausztriába költözött szüleivel. Édesapja vasúti tisztviselő volt. Rudolf korai oktatását a falusi iskolában és otthon kapta.

Fogékony volt a lelki és fizikai világgal kapcsolatos ötletekre, a rostocki egyetemen szerzett doktorit filozófiából, de már ezelőtt is több publikációja jelent meg irodalmi és filozófiai témákban.

A huszadik század elején megalapította az antropozófia néven ismertté vált spirituális mozgalmat. Gyökerei a német idealista filozófiából és teozófiából erednek, melyek arra ösztönzik az egyént, hogy testükre, szellemükre és lelkükre a világgal összekapcsolódó holisztikus rendszerként tekintsenek.

A filozófiától a tudományig és a spiritualitásig

Az elején, a mozgalom filozófia-orientált szakaszában, Steiner igyekezett megtalálni a szintézist a tudományban és a spiritualitásban. Filozófiai munkája ebben az időben – amelyet ő lelki tudománynak nevezett – szerette volna a nyugati filozófia világosságát alkalmazni spirituális kérdésekben. A második szakaszban, 1907 körül, számos különböző területen dolgozott, beleértve a művészeti médiumokat is, mint dráma vagy mozgás-művészet, melyben egy új művészeti ágat is kifejlesztett, az euritmiát.

 

Építészeti munkásságának csúcsa a Goetheanum épülete, egy kulturális központ, mely otthont adott minden művészeti ágnak.

A gyógyszerek új megközelítése

Az 1910-es évektől orvosokkal és vegyészekkel kezdett dolgozni, hogy kialakítsa a gyógyszerek egy újfajta megközelítését. 1921-ben, az orvos Ita Wegman, a vegyész Oskar Schmiedel, valamint több vegyész és gyógyszerész bevonásával sikerült meghatározni, hogyan használható fel ez a filozófia a páciensek gondozásában.

 

Szem előtt tartották az emberi szervezet öngyógyító képességét, amelynek néha egy kis segítségre van szüksége, hogy munkához lásson. Ezen az irányvonalon haladva kifejlesztettek egy olyan személyes megközelítést, amely természetes alapanyagok felhasználásával hivatott támogatni a szervezet saját gyógyító impulzusait. Ezzel a hittel és mélységes tudományos és filozófiai tudással alapították meg a Weledát.

Nagy hatással a Weledára

Steiner és az ő eredeti gondolkodásmódja döntő fontosságú a Weleda számára. Annak ellenére, hogy nem volt vezető pozícióban, ő és Dr. Ita Wegman részét képezték az úgynevezett Kontrollstelle átfogó tanácsadó csoportnak, amely a cég támogatásáért működött. Neki köszönhető továbbá a Weleda neve és máig ismert logója, amit Steiner maga tervezett.

 

Rudolf Steiner volt a legnagyobb hatással a Weleda intellektuális és szellemi alapjaira. Benne fogalmazódott meg a látomás egy új gyógyulási folyamatról.

Az elmélet gyakorlatba iktatója

Egy éleslátású nő, aki meglátta a lehetőséget a gyógyászat megreformálására.

Ita Wegmann

35 éven át az igazgatói székben

Az antropozófiai elveken nyugvó kozmetikumok gyártásának kezdeményezője.

Oskar Schmiedel